Dane kontaktowe

Opis atrakcji

W południowej, malowniczej części powiatu ełckiego leży gmina PROSTKI. Wieś składająca się z domostw przepięknie rozlanych wśród mazurskiej rzeki Ełk - formalnie została założona w roku 1482. Urokliwe Prostki, aż do wybuchu drugiej wojny światowej były miejscowością graniczną, gdzie zbiegały się krańce Korony, Litwy i Prus Książęcych.  Zdjęcie nr 1   Słup graniczny... Historia terenów, na których rozwija się Gmina Prostki jest niezwykła z racji położenia na styku trzech granic Jaćwieży/Litwy, państwa Krzyżackiego i Mazowsza. Ostateczną trwałą granicę między Zakonem, Księstwem Litewskim i Mazowszem ustalił dopiero traktat zawarty na jeziorem Mielno. Wówczas, to piękna rzeka Ełk stała się granicą mazowiecko-litewską, a później granicą woj. mazowieckiego i podlaskiego. Dzieje historii sprawiły, że przy  Kamiennym Brodzie zeszły się trzy granice: mazowiecka, litewska, krzyżacka. Wytyczona jeszcze w XV w. północna granica ówczesnego Mazowsza przetrwała aż do 1945 roku. Stanowi też do chwili obecnej granicę powiatu grajewskiego, a zarazem granicę województwa podlaskiego z warmińsko-mazurskim i jedną z najtrwalszych granic w Europie. Górujący nad pięknem rzeki słup graniczny jest obecnie atrakcją  turystyczną. Piaskowe kopie płyt przedstawiają napis: "Kiedy Zygmunt August, ów Jagiellończyk dwojga imion, sprawował rządy w państwie ojca, a margrabia Albert piastował władzę w pokoju nad krajem Prusów, wzniesiony został ten słup, który rozgraniczał tereny obu władców, w roku 1545 miesiącu sierpniu."