Warning: Declaration of User::update() should be compatible with FW_Model::update($columns = false) in /home/liderwego/ftp/mapa/Framework/Administration/classes/User.php on line 83

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/liderwego/ftp/mapa/Framework/Administration/classes/User.php on line 115
Mazurska Kraina EGO

O PROJEKCIE

Nowe serwisy internetowe lokalnych grup działania to rezultat projektu współpracy między LGD Lider w EGO oraz LGD EuroGalicja.

Projekt współpracy dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

Cele projektu

Celem ogólnym Projektu Współpracy jest podniesienie atrakcyjności obszarów partnerskich Projektu Współpracy w oparciu o lokalne zasoby.
Cel ogólny realizowany był poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, w tym:
a) popularyzowanie turystycznych walorów obszaru, promocję istniejących atrakcji, produktów i usług ekologicznych, tradycyjnych, lokalnych,
b) poprawę jakości i dostępności do informacji, wypracowanie innowacyjnych rozwiązań związanych
z promocją turystyki na obszarach partnerskich poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii,
c) ożywienie aktywności i integracja mieszkańców poprzez zaangażowanie liderów społeczności lokalnych w proces promocji obszarów partnerskich, wymianę doświadczeń, podpatrywanie dobrych praktyk.
Cele te zgodne są z celami Lokalnych Strategii Rozwoju poszczególnych LGD partnerskich:
LGD Razem Silniejsi – I.2 Promocja regionu LGD i walorów krajoznawczo - turystycznych pojezierza ełckiego na terenie Gminy Ełk w ramach którego przewidziano działania polegające na wydawaniu materiałów promocyjnych, finansowanie stron internetowych, organizacji szkoleń dot. promocji regionu, promocji lokalnych atrakcji turystycznych,
LGD Lider w EGO – 1.2. Promocja walorów turystycznych obszaru poprzez gdzie przewidziano działania związane z kreowaniem nowej marki turystycznej oraz 2.2. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców gdzie przewidziane zostały działania związane ze zwiększeniem stopnia integracji mieszkańców terenu realizacji LSR oraz ich aktywnego włączenia się w procesy rozwoju regionu, szczególnie pod względem turystyki,
LGD Eurogalicja - 1.2 Wzrost integracji społecznej do 2015r. gzie przewidziano działania sprzyjające pełniejszej integracji mieszkańców terenu LSR w oparciu o dziedzictwo kulturalne oraz przyrodnicze 1.3 Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej miejscowości do 2015 r. gdzie przewidziano działania mające na celu poprawę stanu infrastruktury turystycznej w regionie oraz wykorzystanie nowoczesnych metod promocji obszaru 2.2 Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych do 2015r. gdzie przewidziano działania mające na celu ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturalnego.